Különös közzétételi lista

00 (27)

Különös közzétételi lista

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Továbbtanulási statisztika

Magasabb évfolyamba lépés és helyi vizsgák rendje

Kompetencia mérés eredményei

KÉZDI SZMSZ

Intézményi értékelés tanfelügyelet

Idegen nyelvi mérés eredményei

Felvétel lehetősége

Engedélyezett státusz

Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és választható tantárgyak óraszámai

Intézményvezetői pályázat Orosz Attila

Alapdokumentum

Központi felvételi

Kézdi-Vásárhelyi Imre Ált. Isk. Pedagógiai programja

Kézdi Munkaterv 2019-20

KÉZDI HÁZIREND

Helyi vizsgaszabályzat

Éves önértékelési terv 2019-20

Az otthoni és iskolai felkészülést szolgáló házi feladatok meghatározásásnak elvei és korlátai

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő program